Därför är det viktigt att skilja på kunder och användare

Kunder och användare

Det finns många olika typer av affärsmodeller, och beroende på vilken affärsmodell man använder sig av så finns det olika typ av hänsyn att ta till både kunder och användare. Framför allt vad gäller interaktion och kommunikation.

Vi kan definiera en kund som den person eller organisation som betalar för en produkt eller tjänst, och en användare som den person eller organisation som faktiskt kommer att använda en produkt eller tjänst. Ibland betalar användaren till kunden, till exempel om en produkt säljs till någon genom en partner. Vi skulle då också kunna kalla användaren för slutkund.

En av de viktigaste anledningarna att förstå både kunder och användare är att det ställer olika typer av krav på hur ett företags erbjudande kommuniceras. Vi kan dela upp det i kunderbjudande och användarerbjudande. 

Här är några olika exempel

Kund och användare är samma person
Låt oss överväga en klocktillverkare med direktförsäljning till slutkund. Där är en privatperson både kund och köpare, och kommunikationen är konceptuellt ganska enkel (kund- och användarerbjudande är samma). För klockor av lägre pris så är det förmodligen något i stil med ”design och pris”, och för dyrare klockor något i stil med ”status och hantverk”. Bestämmer sig klocktillverkaren för att börja jobba genom återförsäljare eller distributörer så kommer kommunikationen mot dem förmodligen att behöva se något annorlunda ut, vilket ställer ytterligare krav på kunderbjudandet.

Kund och användare är olika

Ett exempel med lite mer komplexitet skulle kunna vara ett socialt nätverk. Deras användare är i huvudsak privatpersoner, och användarerbjudandet är något i stil med ”effektiv och lättsam kommunikation”. Kunderna däremot är företag som erbjuds att effektivt annonsera mot en skräddarsydd målgrupp av användare. 

Det är alltså två vitt skilda erbjudanden som ska kommuniceras mot olika grupper. Vi kan också konstatera att det är användarnas antal, nöjdhet och interaktionsgrad som gör det möjligt att ens utforma ett attraktivt kunderbjudande. Användarbasen behöver alltså byggas innan intäkterna kan komma, vilket blir kapitalintensivt, och därmed ställer vissa krav på finansiell uthållighet.

Kund och användare är samma företag

Överväger vi en ren B2B lösning (business-to-business) som är fallet för till exempel ett företag som levererar affärssystem, så är deras kunder och användare sannolikt samma entitet. Dvs en organisation. I detta fallet så är det viktigt att förstå de olika människorna, eller ”personas” man behöver kommunicera med inom organisationen. Sättet vi effektivt kommunicerar med dem kommer att bero på vad de har för funktion på företaget. Till exempel: 

  • Ledning: Effektivitet och besparingspotential
  • Inköp: Priseffektivitet
  • Sälj: Användarvänlighet
  • Etc.


Utöver dessa så finns så klart massvis av olika kombinationer samt hybridvarianter av olika affärsmodeller. Allt ifrån väldigt enkla till väldigt komplexa. Genom att förstå kunder, användare och olika ”personas” så blir det oavsett komplexitet enklare att utvärdera och effektivisera både existerande och potentiella affärsmodeller. 

Intresserad av rådgivning? Läs mer här.

Dela inlägg
Facebook
Twitter
LinkedIn
Christoffer Ahlén

Christoffer Ahlén

Christoffer är en Energihealer och Coach baserad i Sverige. Han brinner för att öppna upp människor för deras egna inre kraft och resurser.

Christoffer Ahlén

Christoffer är en Energihealer och Coach baserad i Sverige. Han brinner för att öppna upp människor för deras egna inre kraft och resurser.