Så fungerar värdering av startup företag vid en investering

Värdering av startup

Vad är företaget värt? Det är en av de vanligaste frågorna bland entreprenörer som letar kapital. Svaret beror på många olika faktorer, och även hur man kommunicerar mot investerare. Beroende på typ av investerare så finns det också olika skolor i hur värdering av startup företag går till. Vissa värderar till exempel strategiska värden högt, och andra prioriterar tidiga kassaflöden.

Följande är några olika saker som påverkar värdet på startups inför en investering.

Teamets trovärdighet

Att sätta ett värde på ett startup företag är i sin natur spekulativt. Oavsett hur bra allt känns så finns det nästan alltid en hög osäkerhet relaterat till produkt, marknad och affärsmodell. Därför är teamets trovärdighet en avgörande faktor, och kanske den viktigaste faktorn av dem alla. En hög trovärdighet kan kommuniceras i form av t ex tidigare erfarenhet, uthållighet och att kunna presentera en trovärdig genomförandeplan. Personkemin mellan entreprenör och investerare är också ofta avgörande, varför det personliga mötet blir väldigt viktigt.

Marknadsfäste

På engelska så kallas detta för ”traction” och syftar till hur bra ”fäste” ett företag har fått på marknaden. Många ser det starkaste måttet på traction som att företaget har betalande kunder. Det visar på tydligaste möjliga sätt att produkten både fungerar för kundgruppen och att det finns en betalvilja. För produktutvecklande företag så kan det därför vara gynnsamt att använda sig av MVP-konceptet

Ibland så behövs kapital innan det är möjligt med betalande kunder. I dessa fall så får man jobba med vad man har. T ex uttalande från ett antal kunder som man träffat, en avsiktsförklaring med en potentiell partner, ett utvecklingsavtal med en större marknadsaktör eller att helt enkelt fokusera på övriga punkter. 

Intäkter

Trots att unga företag ofta inte hunnit arbeta upp en bråkdel av sin potentiella intäktsström så är siffrorna ändå viktiga vid värdering av startup företag. Ofta handlar det om att kunna visa på framtida projektioner som känns både rimliga och attraktiva. Här är det återigen viktigt att kunna kommunicera en trovärdig genomförandeplan, och att det kommer att finnas rätt människor i teamet för att backa upp den.

Olika investerare tolkar siffror på olika sätt, och lägger även olika stor vikt vid dem. Som en tumregel så har många investerare kravet att kunna tjäna 10 gånger pengarna på 5 år, och vill då att projektionerna ska stödja detta. 

Affärsmodell

Affärsmodellen är viktig i form av både graden av innovation och passformen med marknaden. Företag kan även värderas baserat på olika värderingsmetoder beroende på vilken affärs- eller betalmodell de har. Till exempel så värderas företag med mer traditionella affärsmodeller ofta baserat på en multipel av EBITDA, dvs en variant av företagets rörelseresultat. SaaS-bolag däremot, dvs bolag som erbjuder mjukvaruprenumerationer, värderas ofta på en multipel av de årliga eller månatligt återkommande intäkterna (dvs innan kostnader räknas av).

EBITDA = Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization. Dvs företagets rörelseresultat före räntor, skatt, avskrivningar och nedskrivningar.

SaaS = Software-as-a-Service

Marknadspotential

Vid värdering av startup företag så är marknadspotentialen viktig för att kunna visa på en stor framtida potential ifall företaget verkligen skulle lyckas. Detta är något som är viktigt för många investerare då de företag som verkligen lyckas behöver väga upp för de som inte lyckas, och även generera en hög lönsamhet för den totala investeringsportföljen. 

Konkurrensfördelar

Konkurrensfördelar kan se ut på olika sätt. En stark sådan är om företaget har säkrat ett starkt IP-skydd. Men det kan även vara unik kompetens, olika typer av marknadsrättigheter, större avtal, stark marknadskapacitet, innovationsförmåga, etc. 

Intresserad av rådgivning? Läs mer här >>

Dela inlägg
Facebook
Twitter
LinkedIn
Christoffer Ahlén

Christoffer Ahlén

Christoffer är en Energihealer och Coach baserad i Sverige. Han brinner för att öppna upp människor för deras egna inre kraft och resurser.

Christoffer Ahlén

Christoffer är en Energihealer och Coach baserad i Sverige. Han brinner för att öppna upp människor för deras egna inre kraft och resurser.