Tjänster

Unifye erbjuder en rad tjänster inom personlig utveckling, healing och företagande.

Event & Workshops

Event och workshops inom personlig utveckling, företagande och hur dessa kan kombineras med ett spirituellt energiperspektiv för ökad förståelse, flow, kreativitet och välmående.

Energihealing

Personliga sessioner där vi jobbar med klientens energisystem på olika nivåer för att frigöra blockeringar, och skapa positiva flöden som öppnar upp klienten för sin kraft, positiv förändring och nya möjligheter i livet. En bra grund för både personlig utveckling och företagande.

Individuell Coaching

Coachning för individer, ledare och entreprenörer med fokus på att skapa positiva förändringar, flöden och förhållningssätt kopplat till specifika mål eller områden i livet. Skapar kreativa lösningar genom att kombinera interaktion på energiplanet med olika praktiska verktyg och samtal.

Gear

Företagscoaching

Företags- och affärscoaching med företagslerdare där vi kombinerar konkreta strategiska synsätt med ett energiperspektiv för att skapa flöden, lösa problem och bygga mer välmående företag. Erbjuds även till startups med fokus på unika startup- och expansionsutmaningar. 

Teamcoaching

Skräddarsydd tjänst för olika typer av team, t ex grundarteam, företagsteam, etc. Coachingen bygger på att stärka grupper och team genom att öppna upp för gruppflöde, kreativitet och förståelse. Coachingen sker baserat på en interaktion på energiplanet, och kombineras med olika praktiska verktyg och coachande samtal.

Strategiska Tjänster

Affärsstrategiska tjänster för företag och startups som genomgår förändring och vill maximera lönsamhet, bolagsvärde och bygga innovativa affärsmodeller.