Tjänster

Vi erbjuder en rad affärsstrategiska tjänster för företag och startups som genomgår förändring.

Strategisk rådgivning

Stöd i framtagande, och effektivisering av affärsstrategi och affärsmodell med avseende på till exempel produkt, marknad, affärsområden, distribution, innovation, etc. Samt ekonomisk planering och affärsrådgivning med avseende på lönsamhet, likviditet och praktiskt genomförande av framtagna handlingsplaner.

Relaterat till affärsstrategi/affärsutveckling

Ledarskap

Stöd för ledare i att ta fram och implementera strategier som gynnar både människor och affärer, samt att sätta en strategi och att kunna stå stark i genomförandet. Strategiskt stöd och coachning för att effektivt kunna anpassa en organisation kring en ny affärsstrategi. Effektiv utformning av team som fungerar väl, och att ha rätt person på rätt plats.

Marknadsanalys

Strategisk marknadsanalys för att snabbt sammanställa hur en marknad fungerar. Baserad på både kvalitativ och kvantitativ informationsinsamling. Täcker bland annat marknadsdynamik, marknadspotential och analys av värdekedjor kopplade till ett företags strategiska behov. Genomförs inom de flesta industrier och affärsområden, från lokalt till globalt, samt för nischade marknader där information normalt är svår att få tag i.

Startup-strategi

Vi har mycket erfarenhet av att hjälpa start-ups i expansion. Vanligt är att vi hjälper till med strategier för snabb tillväxt, effektivisering av affärsmodeller, maximering av utväxling för nedlagt kapital, förhandlingsstrategi kopplat till viktiga avtal, ekonomisk planering samt maximering av bolagsvärde. Vi hjälper även till med investeringsunderlag och generell affärscoaching.

Relaterat till start-up strategi

Just nu

Med en välformulerad Pitch Deck så är det lättare att väcka intresse hos investerare och partners.

Kontakta oss gärna för mer information.