Strategiska nyckelfaktorer vid val av distributörer och partners

Distributionsstrategi

Företag som expanderar, eller effektiviserar, kan ha stor behållning av att utvärdera sin distributionsstrategi som en kombination av tre huvudsakliga expansionsmetoder, och hur dessa samverkar med varandra.

Geografi – geografisk expansion till nya länder eller regioner.

Affärsområden – expansion till nya affärsområden.

Produkt – expansion genom olika produkter eller produktvarianter.

De olika metoderna har olika för- och nackdelar, och kan även kombineras med varandra på effektiva sätt beroende på hur ett företags affärsmodell och potentiella marknad ser ut.

Överväg följande figur. Den visar den totala expansionspotentialen för ett företag med avseende på de tre metoderna ovan, och är väldigt användbar när nya expansionspartners, såsom t ex distributörer övervägs. Givetvis så går det att expandera matrisen med mer affärsområden, geografier och produkter. 

En geografi symboliserar ett land eller en specifik region, och ett affärsområde kan till exempel röra sig om en speciell kundtyp eller industri som har specifika produkt- eller affärskrav.

I den bästa av världar så skulle hela matrisen kunna fyllas upp med en lagom mängd välpresterande distributörer. Tillräckligt många för att minimera risk, och tillräckligt få för att minimera administration. Företag som har egen distributionskapacitet kommer förmodligen även att själva vilja fylla upp vissa delar av matrisen, såsom till exempel hem-marknaden.

Ofta har distributörer olika överlapp med varandra. Det kan till exempel röra sig om att en distributör skulle kunna distribuera en specifik produkt i flera olika länder, medans en annan skulle kunna distribuera alla produkter, eller till alla affärsområden i ett specifikt land.

Ibland så är det önskvärt med ett överlapp, men det kan också innebära att man ger upp möjligheten att kunna jobba med en specifik värdefull distributör, då dessa ofta vill ha ensamrätt. Den streckade ytan i figuren nedan visar en potentiell konflikt mellan två olika typer av distributörer. En med en bred produktkapacitet och en med en bred geografisk kapacitet.

 
Följande är några nyckelfaktorer att tänka på vid framtagandet av en distributionsstrategi (eller vid förhandling med en ny distributör).
 
• Utvärdera först om det finns generella parametrar som är specifika för er produkt eller affärsmodell som påverkar säljstrategin. T ex om är nödvändigt med en lokal support- eller säljorganisation eller om det finns olika regelverk som påverkar. Har ni en egen distributionskapacitet, så utvärdera då både kapaciteten och alternativkostnaden jämfört med att distribuera själva.
 
• Finns det attraktiva distributörer på marknaden som kommer att vilja ha ensamrätt? Var i så fall noga med vilka rättigheter du ger till mindre attraktiva distributörer som du knyter innan dessa. Ett tips är att analysera de olika aktörerna på marknaden och sedan fylla i en expansionsmatris likt den ovan för de mest attraktiva distributörerna.
 
• Vid en förhandling. Ta reda på vilka distributionsrättigheter de olika potentiella distributörerna verkligen kommer att kunna omsätta på marknaden med framgång (undvik att ge rättigheter som är ”nice-to-have”). 
 
• Ge aldrig ensamrätt om distributören inte har hög kapacitet, och ställ alltid prestationskrav för att undvika att en marknad eventuell blockeras. Om du är osäker på en distributör, börja med ett kortare avtal. Mindre distributörer kan knytas utan ensamrätt.
 
• Sikta inte på total perfektion. Mycket kan hända, och en säker affär är värd mycket mer än en potentiell framtida affär, även om den framtida affären har större potential. Förmodligen så kommer inte hela matrisen att kunna fyllas upp på ett optimalt sätt, och det är helt okej. 
 

Intresserad av rådgivning? Läs mer här >>

Dela inlägg
Facebook
Twitter
LinkedIn
Christoffer Ahlén

Christoffer Ahlén

Christoffer är en Energihealer och Coach baserad i Sverige. Han brinner för att öppna upp människor för deras egna inre kraft och resurser.

Christoffer Ahlén

Christoffer är en Energihealer och Coach baserad i Sverige. Han brinner för att öppna upp människor för deras egna inre kraft och resurser.