Strategi

En tydlig strategi hjälper till att skapa en riktning som ger en organisation ett oslagbart momentum. Unifye hjälper företag med framtagandet av effektiva och tydliga strategier för expansion, utvärdering av affärsmodeller samt företags- och affärsutveckling. Genom att engagera en oberoende utomstående part så är det oftast lättare att få till ett strukturerat och riktat strategiarbete. Vi hjälper även till att formulera strategin så att den enkelt kan kommuniceras till alla berörda.

Våra strategiska tjänster

Affärsstrategi

Expansionsstrategi

Distributionsstrategi

Affärsmodeller

Generell affärsrådgivning

Affärscoaching

Affärsutveckling

Nya affärsområden

Plan för nya kunder

Partnerskapsstrategi

Business cases

Förhandlingsstöd

Företagsutveckling

Organisationsfrågor

Maximering av bolagsvärde

Maximering av lönsamhet

Förändring & Effektivisering

Generell företagscoaching

Vi arbetar både med generell rådgivning i form av coachning, samt med strategiska projekt och work-shops med beslutsfattare. Vi har erfarenhet från en stor mängd olika industrier samt företag av alla storlekar, allt ifrån nystartade till stora globala aktörer. Leverans sker normalt i form av tydligt beslutsunderlag.

Bli kontaktad

Fyll i dina uppgifter nedan så blir du kontaktad inom kort

Om Unifye

Unifye hjälper företag av alla storlekar att effektivesera och förtydliga sin strategi, ledare att utveckla sitt ledarskap och start-ups att skapa effektiv och hållbar expansion.

Frågor?

Kontakta oss gärna om du har några frågor, eller vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig.

Fler tjänster