Marknadsanalys och affärsstrategi för ett av Europas största gruvbolag

Mining

Kundens bakgrund och utmaningar

Vår kund var ett av Europas största gruv- och smältverksbolag. De stod inför utmaningen att utforska hur de på bästa sätt kunde omsätta vissa av sina biprodukter till en så lönsam affär som möjligt, och samtidigt skapa ökad miljönytta och cirkularitet.

Vårt tillvägagångssätt

Vi hjälpte kunden genom att analysera marknaden för en specifik applikation av deras biprodukt i fyra relevanta europeiska länder. Detta innefattade intervjuer med beslutsfattare och industriexperter för att få en djupare förståelse för marknadsdynamiken och potentialen för produkten. Vi gjorde även en detaljerad analys av värdekedjan i alla led och identifierade var det största potentiella värdet låg inför en potentiell produktexpansion. Slutligen bistod vi kunden med att utarbeta en strategi för att ta sig in på marknaden på bästa sätt, inklusive en analys av lämpliga företag att förvärva för att stärka deras position och möjliggöra en snabbare expansion.

Vill du veta vad vi kan göra för dig? Kontakta oss.

Dela inlägg
Facebook
Twitter
LinkedIn
Christoffer Ahlén

Christoffer Ahlén

Christoffer är en Energihealer och Coach baserad i Sverige. Han brinner för att öppna upp människor för deras egna inre kraft och resurser.

Christoffer Ahlén

Christoffer är en Energihealer och Coach baserad i Sverige. Han brinner för att öppna upp människor för deras egna inre kraft och resurser.