Få gratis feedback på din Pitch Deck

Med en välformulerad Pitch Deck så är det mycket lättare att väcka intresse hos potentiella investerare och partners. 

Följ stegen nedan för feedback

Steg 1

Skicka in en sammanfattad pitch genom formuläret nedan. Välj också hur du vill ha din feedback när vi väl granskat din fulla Pitch Deck. Vi förbehåller oss rätten att utesluta vissa pitchar. Ca 80% går vidare till en full genomgång.

Steg 2

Du får återkoppling inom några dagar. Går din pitch vidare så ges du möjlighet att skicka in din fulla Pitch Deck för genomgång.

Steg 3

Du får feedback antingen via Skype, telefon, personligt möte eller email. Då kan du också ställa följdfrågor och bolla idéer. Räkna med ca 1 vecka i ledtid.

Vem går igenom din Pitch Deck?

Din Pitch Deck gås igenom av Christoffer Ahlén. Christoffer har många års erfarenhet inom ledande positioner för internationellt snabbväxande företag. Han har jobbat som extern konsult och rådgivare inom marknad och strategi för både start-ups och globala miljardföretag inom över 20 olika industrier, samt varit coach och utbildare åt en av världens främsta företagsinkubatorer.