Vad är en MVP och varför är det viktigt för start-up företag?

MVP

MVP är en förkortning av engelskans Minimum Viable Product och kan enkelt förklaras som den enklast möjliga produkt som en kund är beredd att betala för.

Produktutveckling är en av de allra viktigaste funktionerna att hålla effektiv för expanderande bolag, och inte minst för start-ups, där både tid och kapital är några av de viktigaste resurserna. 

Ofta så väljer start-up företag att ta in flera investeringsrundor, med intentionen att öka bolagets värde mellan rundorna. En av de allra viktigaste faktorerna för att motivera ett högt bolagsvärde är att kunna visa vad man på engelska kallar för ”traction”. Det vill säga att företagets produkt har fått ”fäste” på marknaden. 

Den viktigaste parametern när man mäter ”traction” är betalande kunder. Det validerar med hög säkerhet att produkten och affärsmodellen är gångbara på marknaden, och att det går att tjäna pengar.

Efter att ha jobbat med och utbildat en stor mängd start-up företag så är min erfarenhet att den vanligaste flaskhalsen till att få ett konkret fäste på marknaden är just produktutveckling. Vanligt är att man underskattar resurserna och tiden som krävs för att ta fram en robust produkt (oavsett om den är fysisk eller digital). När produkten sedan ska börja säljas så är det även vanligt att de första kunderna kräver ytterligare funktionalitet, vilket leder till fördröjningar och ökade kostnader.

Eftersom start-up företag ofta är både tid-och konstandskänsliga så är det i regel viktigare för dem att komma igång med en tidig försäljning än att ta fram en perfekt produkt. För att åstadkomma detta så är MVP-konceptet väldigt hjälpsamt. 

För att ta fram en bra MVP så är det viktigt att produktutvecklingen går hand i hand med konkret kundfeedback. Ett praktiskt tillvägagångssätt är att företaget väver in kundmöten som en del i produktutvecklingsprocessen, för att sedan endast utveckla sådana funktioner som är validerade av kunderna. Självklart så kan företaget i denna processen också föreslå innovationer som de tilltänkta kunderna inte själva tänkt på.

Genom detta tillvägagångssättet så säkerställer man att det går att ta betalt för produkten i ett tidigt skede, och man minimerar kostsam produktutveckling. Ofta så kan de aktörer som ger feedback i början också bli tidiga betalande kunder.

I början är det bra att träffa kunder inom flera affärsområden då de sannolikt har lite olika krav på produkten. Ju färre funktioner som behövs för att uppnå en innovationshöjd som kunden är beredd att betala för, desto bättre. Samtidigt så är det viktigt att överväga affärsområdet på ett generellt plan, med avseende på t ex marknadspotential, betalvilja, köpprocesser, ledtider, konkurrens, synergier med framtida affärsområden, etc.

När MVP:n är framtagen så kan ytterligare funktionalitet läggas till allt eftersom försäljningen tar vid. På sikt så är kontinuerlig innovation en viktig konkurrensfördel, men den bör balanseras med generering av intäkter.

Intresserad av rådgivning? Läs mer här.

Dela inlägg
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Christoffer Ahlén

Christoffer Ahlén

Christoffer är en Energihealer och Coach baserad i Sverige. Han brinner för att öppna upp människor för deras egna inre kraft och resurser.

Christoffer Ahlén

Christoffer är en Energihealer och Coach baserad i Sverige. Han brinner för att öppna upp människor för deras egna inre kraft och resurser.