Expansionsmöjligheter för en ledande europeisk aktör inom avfallslösningar

street

Kundens bakgrund och utmaningar

Vi arbetade med en europeisk ledare inom urbana avfallslösningar, vars kärnverksamhet består av olika typer av behållare, containrar och kärl. Företaget hade identifierat Skandinavien som en potentiell marknad för expansion, bland annat på grund av dessa länders återvinningsmedvetenhet. De typiska kunderna för företaget inkluderar kommuner, avfallsentreprenörer och fastighetsägare.

Vårt tillvägagångssätt

Vi hjälpte företaget att förstå marknaden i Sverige och Danmark genom att utföra en omfattande analys av avfalls- och återvinningslösningar.

Vår metod inkluderade: 

a. Kvalitativa intervjuer: Vi genomförde en stor mängd intervjuer med beslutsfattare, intressenter och experter inom branschen för att få insikt kring deras perspektiv och erfarenheter.

b. Sekundärdatainsamling: Vi gick igenom en stor mängd material, rapporter och upphandlingar för att samla in och analysera data och få insikter kring viktiga trender och köpkriterier inom avfalls- och återvinningsmarknaden.

c. Prognostisering: Vi utvecklade kvalitativa och kvantitativa scenarier baserade på insamlad data, intervjuer samt politiska och ekonomiska faktorer som påverkar marknaden.

d. Analyser och insikter: Våra analyser och insikter byggde på både teoretiska och praktiska erfarenheter av att expandera företag på den skandinaviska marknaden.

Genom denna process kunde vi hjälpa företaget att förstå marknadens storlek och potential, konkurrenslandskapet och kundbehoven inom avfalls- och återvinningslösningar i Sverige och Danmark. Vi levererade en detaljerad rapport som avhandlade en mängd relevanta ämnen och frågor och gav klienten en solid grund för deras potentiella etablering på den skandinaviska marknaden.

 

Vill du veta vad vi kan göra för dig? Kontakta oss.

Dela inlägg
Facebook
Twitter
LinkedIn
Christoffer Ahlén

Christoffer Ahlén

Christoffer är en Energihealer och Coach baserad i Sverige. Han brinner för att öppna upp människor för deras egna inre kraft och resurser.

Christoffer Ahlén

Christoffer är en Energihealer och Coach baserad i Sverige. Han brinner för att öppna upp människor för deras egna inre kraft och resurser.