5 tips på hur du kan förenkla din affärsstrategi

Affärsstrategi

I tider av förändring så kan det vara väl värt att som företagare ställa sig frågan hur ens affärsstrategi kan renodlas. Inom företagande så betyder komplexitet generellt också högre osäkerhet och risk – ju mer komplex ens affärsstrategi, ju svårare att förutse hur oförutsedda parametrar kan påverka de framtida affärerna. En mer komplex strategi betyder också generellt att företaget blir mindre snabbfotat om en förändring skulle vara nödvändig. 

Här är 5 tips att tänka på som kan hjälpa till att förenkla en affärsstrategi.

1. Minska antalet produktvarianter – produktutveckling och underhåll är generellt något som är väldigt krävande för företag. Fler antal produkter kan betyda ett ökat behov för både marknadstester, funktionstester och certifieringar. Ett stort antal produktvarianter gör alltså hela lanseringsapparaten betydligt trögare, och det blir generellt också en större utmaning om företaget behöver konsolidera olika typer av resurser eller funktioner. Även tjänsteföretag och företag som endast säljer andras produkter kan ha behållning av att renodla erbjudandet då det förenklar kommunikation, kompetenskrav och minskar behov av att hålla lager.

2. Fokusera på nyckelmarknaderna – genom att ha bra koll på hur den faktiska lönsamheten ser ut på olika geografiska marknader så kan stora förenklingar göras i form av både distribution och kommunikation. När marknader övervägs så är det ofta en bra idé att gruppera ihop olika marknader med liknande egenskaper. På så vis kan man få fram en rad olika scenarier av vilka marknader som företaget effektivt skulle kunna satsa på. När man utvärderar en marknad i detta syfte så är det också viktigt att utvärdera hur marknaden generellt ser ut, den framtida potentialen, det strategiska värdet, samt konkurrensen.

3. Prioritera era affärsområden – olika affärsområden har generellt olika egenskaper med avseende på till exempel lönsamhet, ledtider, affärslängd, beslutsprocess och supportkrav. Det är bra att ha flera ben att stå på. Samtidigt så ställer olika affärsområden oftast olika krav på både produkter och markandsfokus. Några av de viktigaste egenskaperna för en organisation är tydlighet, fokus och momentum. Fokus på för många affärsområden samtidigt kan späda ut alla dessa. Oftast mer än vad man tror. Det ställer också ofta krav på en mer komplex organisation.

4. Överväg innovationshöjden – Vanliga typer av innovation är genom produkt eller affärsmodell. När det gäller produktinnovation så brukar man säga att en bra produkt alltid säljer. Det stämmer ofta, men inte alltid. Viktigt när det gäller produktinnovation för effektivt företagande är att produktfördelarna tydligt kan kommuniceras till kundgruppen. För nya produkter är det viktigt att lägga innovationshöjden på rätt nivå. Det sparar viktiga resurser i form av produktutveckling, och möjliggör sedan en kontinuerlig utveckling av produkten baserat på verklig kundfeedback. På så vis kan man planera en kontinuerlig innovation över tid som säkrar marknadsandelar gentemot konkurrenter. Vad gäller innovation genom affärsmodell så kan sådant som förenklar, för antingen kundgruppen eller företaget kan ha en stor påverkan på hur väl rustat företaget är för framtida förändringar.

5. Känn dina kunder  – det finns ett talesätt att 20 procent av ett företags kunder står för 80 procent av lönsamheten. Om man gör övningen att räkna på det (med både intäkter och utgifter) så stämmer det oftast mer än vad man tror. Poängen här är att det är väldigt bra att känna sina kunder, och vilka kunder som står för den stora delen av lönsamheten. På så vis så kan man bygga en bas av kundlojalitet som blir mer robust i förändringstider. Det går även att justera affärsmodellen så att den passar den typen av kunder bättre. Ibland så har företag kunder som ger en negativ lönsamhet, och då kan det vara bra att fråga sig hur detta kan vändas (till exempel genom justeringar i pris, produkterbjudande eller affärsmodell). 

Intresserad av rådgivning? Läs mer här >>

Dela inlägg
Facebook
Twitter
LinkedIn
Christoffer Ahlén

Christoffer Ahlén

Christoffer är en Energihealer och Coach baserad i Sverige. Han brinner för att öppna upp människor för deras egna inre kraft och resurser.

Christoffer Ahlén

Christoffer är en Energihealer och Coach baserad i Sverige. Han brinner för att öppna upp människor för deras egna inre kraft och resurser.